[PL] Terminal i zegarek

Bardzo prosze o dodanie zegarka do terminala. Najlepiej w trybie maksymalizacji powiedzmy po prawej.
Ale i w zwykłym np. na belce.

Oczywiście mozna napisać

while sleep 1;do tput sc;tput cup 0 $(($(tput cols)-29));date;tput rc;done &

ale lepiej by było to bardziej profesjonalnie.

Zegar znajduje się na pasku zadań, dlaczego w terminalu

[EN]The clock is in the deskbar, why in the terminal

Just because it is in the Deskbar, doesn’t mean it would not be more convenient to have in terminal in certain work flows. Especially with scripting.

[PL by google:]Tylko dlatego, że znajduje się na pasku biurkowym, nie oznacza to, że wygodniej jest mieć terminal w pewnych przepływach pracy. Szczególnie w przypadku skryptów.

[EN]the clock would be innovative in the context menu :wink: (right mouse - see the time)
[PL]zegar byłby innowacyjny w menu kontekstowym :wink: (prawy przycisk myszy - patrz czas)

1 Like

Also, the Deskbar is often hidden under windows or minimized to a corner or edge. So the clock isn’t always visible. Haveing a quick way of accessing would be nice.

1 Like

Personalizing the shell is not the responsibility of Haiku.
Propose the required changes at dev.haiku-os.org

1 Like

https://dev.haiku-os.org/ticket/5876
https://dev.haiku-os.org/attachment/ticket/5876/newdeskbarability.png

There has been a proposal to give Deskbar a new mode with the clock on the top line for a while now.