[Pl] Bezpieczeństwo USB

W dobie niebezpiecznych fizycznych urządzeń, może warto było by rozważyć
dodanie domyslnej opcji wyłączenia wszystkich nieznanych urządzeń usb?

Po prostu system miałby bazę urządzeń podłączonych do USB i w ten sposób identyfikował czy dane urządzenie może czy nie byc uzywane razem z systemem. Oczywiście każdy nowy pendrive trzeba by autoryzować, ale jest to jakieś zabezpieczenie. Dzis w sumie każde urządzenie można ot tak podłączyć do komputera bez żadnych konsekwencji.

Very few here speak polish, I suggest if you want to talk here speak English or at least provide a translation like so:

"In the era of dangerous physical devices, maybe it would be worth considering
adding the default option to disable all unknown usb devices?

Simply, the system would have a database of devices connected to the USB and in this way identified whether the device can or should not be used with the system. Of course, each new pendrive would have to be authorized, but it is some kind of security. Today, in total, each device can be connected to the computer without any consequences."