Terminal i zegarek


#1

Bardzo prosze o dodanie zegarka do terminala. Najlepiej w trybie maksymalizacji powiedzmy po prawej.
Ale i w zwykłym np. na belce.

Oczywiście mozna napisać

while sleep 1;do tput sc;tput cup 0 $(($(tput cols)-29));date;tput rc;done &

ale lepiej by było to bardziej profesjonalnie.


#2

Zegar znajduje się na pasku zadań, dlaczego w terminalu

[EN]The clock is in the deskbar, why in the terminal


#3

Just because it is in the Deskbar, doesn’t mean it would not be more convenient to have in terminal in certain work flows. Especially with scripting.


#4

[PL by google:]Tylko dlatego, że znajduje się na pasku biurkowym, nie oznacza to, że wygodniej jest mieć terminal w pewnych przepływach pracy. Szczególnie w przypadku skryptów.

[EN]the clock would be innovative in the context menu :wink: (right mouse - see the time)
[PL]zegar byłby innowacyjny w menu kontekstowym :wink: (prawy przycisk myszy - patrz czas)


#5

Also, the Deskbar is often hidden under windows or minimized to a corner or edge. So the clock isn’t always visible. Haveing a quick way of accessing would be nice.


#6

Personalizing the shell is not the responsibility of Haiku.
Propose the required changes at dev.haiku-os.org


#7

https://dev.haiku-os.org/ticket/5876
https://dev.haiku-os.org/attachment/ticket/5876/newdeskbarability.png

There has been a proposal to give Deskbar a new mode with the clock on the top line for a while now.